0% compleet

80000 zonnepanelen in Roosendaal van Solarpark Evertkreekweg

€ 0,00 van € 800.000,00
Start binnenkort

Solarpark Evertkreekweg

Start binnenkort

Logos projecten Evertkreekweg.jpg

Solarpark Evertkreekweg start binnenkort!

Vrijblijvend voorinschrijven om bij start op de hoogte gesteld te worden? Klik op de gele button hieronder en de voorinschrijving is in 60 seconden geregeld!

De initiatiefnemers van Solarpark Evertkreekweg zijn GreenIPP en het Deense bedrijf Obton, een ontwikkelaar van duurzame energieprojecten en investeerder in zonne-energie. Het zonnepark zal aangelegd worden aan de Evertkreekweg en krijgt straks circa 80.000 zonnepanelen.

Anders Marcus, CEO Obton: 

“We zijn blij dat we met een innovatief land als Nederland kunnen samenwerken. Nederland heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen en we vinden het belangrijk daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

AANDACHT VOOR DE OMGEVING

GreenIPP en Obton hebben met omwonenden afspraken gemaakt. Zo waren directe omwonenden betrokken bij de keuzes in landschappelijke invulling. De ontwikkelaars werken daarnaast samen met Stichting IVN, een landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt, voor het monitoren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit van het park.

Het zonnepark bestaat uit 33,5 hectare, waarvan 30 hectare in Roosendaal en 3,5 in Steenbergen. Van de 33,5 hectare wordt minder dan 25 hectare voor het park zelf gebruikt en de resterende 8,5 krijgt een hoogwaardige landschappelijke invulling waardoor de biodiversiteit zal toenemen. Het zonnepark wordt gebouwd in een buitendijks gelegen gebied dat tevens dient voor de opvang van overvloedig regenwater. Tot tevredenheid van gemeente en waterschap wordt de beschikbare waterberging door de bouw van het zonnepark flink vergroot. Zo kan water goed worden opgevangen in het geval van overvloedige regenval en worden de stroomafwaarts gelegen Beek en Dal-zones van Roosendaal ontlast.

Het zonneproject is geïnitieerd door onder andere DIEPP Solar. Patrick Verstege, initiatiefnemer en ontwikkelaar DIEPP:

GreenIPP en Obton hebben van meet af aan de dialoog en afstemming gezocht met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit bijzondere zonnepark, met meer dan 25 procent aan bio-diverse groenvoorzieningen, uitgebreide recreatieve wandelmogelijkheden en een combinatie van energieopwekking en regenwaterbeheersing, is een resultaat waar iedereen trots op mag zijn.”

PV-INSTALLATIE

Het projectgebied van Solarpark Evertkreekweg is ongeveer 30 hectare en biedt ruimte voor maar liefst 80.000 zonnepanelen. Hiermee wordt jaarlijks 29.925.000 kWh aan groene energie opgewekt. Dat is genoeg voor het energieverbruik van bijna 10.000 huishoudens en zorgt voor een besparing van 11,9 miljoen kilo CO2-uitstoot per jaar.

HOE WERKT HET

Waarom 1 - hoe werkt het
Iedereen kan meedoen in het zonnepark!
Je kunt al meedoen vanaf €25,-
Voorrang voor inwoners van gemeente Roosendaal
WAAROM_05 project.png
Jij ontvangt de opbrengst van deze duurzame energie
Jaarlijks ontvang je de ZonneRente op je bankrekening
Ieder jaar wordt een 1/15de deel van inleg afgelost
WAAROM_03 project.png
15 jaar lang live inzicht in de prestaties van jouw ZonneDeel
Draag bij aan de energietransitie
Samen kunnen we Nederland verzonnen!

HOE KAN IK MEEDOEN?

Iedereen kan mee investeren in Solarpark Evertkreekweg, je hoeft niet in de buurt te wonen. Je kunt één of meer ZonneDelen t.w.v. 25 euro kopen. Met een ZonneDeel profiteer je direct van de door jou in het zonnepark opgewekte duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van je ZonneDeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Als het project start kun je meedoen door aan de rechterzijde (op mobiel/tablet: onderaan) van deze pagina te klikken op het bedrag dat je wilt investeren. Wil je een bedrag boven de 500,- euro investeren dan verschijnt een korte investeerderstoets.

Vervolgens word je om een aantal gegevens gevraagd. Aan de hand van deze gegevens stellen we een overeenkomst op. Daarna volgt de betaling die via iDEAL gedaan moet worden, dus vergeet je pinpas en Identifier niet.

Je kunt gerust investeren, want het geld wordt gestort naar een stichting derdengeldenrekening van betalingspartner Buckaroo. Gaat het project niet door? Dan krijg je de inleg weer netjes terug!

Let op: De projectdocumentatie (informatiebrochure, informatie memorandum, achterstellingsakte en AFM document) komt bovenaan de projectpagina onder het kopje 'documentatie'.


Plattegrond Evertkreekweg

Plattegrond Evertkreekweg.jpg