BETROUWBAAR INVESTEREN

Wij zorgen er voor dat je veilig investeert in zonne-energie projecten op ZonnepanelenDelen. Waarmee we samen zorgen voor meer zonne-energie in Nederland. Dit zijn enkele punten waaraan je ons kunt afmeten:

 1. Succesvolle projecten - 100% score!
 2. Het geld staat altijd op een stichting derdengeldenrekening van Buckaroo
 3. Zonne-energie projecten voldoen aan onze kwaliteitseisen
 4. Banken financieren mee
 5. Partners
 6. AFM-vergunning
 7. Toch een klacht? Klachtenprocedure via KIFID

1. SUCCESVOLLE PROJECTEN

Alle zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen zijn succesvol gefinancierd. Een 100% score.

Duizenden investeerders gingen je voor, die nu meer dan 137 projecten en voor 63.000.000,- euro financiering hebben gezorgd. Via ons statistieken dashboard kun je de productie en verwachte rendementen in zien. Voor investeerders is er onze persoonlijke portal waarbij je de eigen investeringen perfect kunt bijhouden. Deze projecten hebben al 400.000.000 kWh geproduceerd, en daarmee gezorgd voor een CO₂-besparing van 180 miljoen kilo.

2. KAPITAALSTROMEN VIA STICHTING DERDENGELDEN REKENING

ZonnepanelenDelen maakt gebruik van de Stichting derdengelden rekening van Buckaroo. ZonnepanelenDelen is nooit in bezit van de geldsommen. Zo garanderen we dat bij een eventueel faillissement van ZonnepanelenDelen of Buckaroo dat jouw geïnvesteerde geldsommen buiten het faillissement vallen.
Je ziet ook als tegenrekening bij het investeren in een zonne-energie project bij ons: BUCKAROO STICHTING DERDENGELDEN
Buckaroo voldoet aan de regels, die opgelegd en gecontroleerd worden door De Nederlandsche Bank. Klik hier om meer te lezen over de derdengelden rekening van Buckaroo.

3. ONZE KWALITEITSEISEN

ZonnepanelenDelen heeft een checklist van meer dan 30 items die goedgekeurd moeten worden, voordat een zonne-energieproject gepubliceerd wordt op onze website. Enkele kwaliteitseisen die wij stellen zijn:

 1. De installateur dient zich bij de productkeuze en werkwijze te houden aan onze hoge kwaliteitseisen.
 2. Alle projecten sluiten verplicht een performance garantie af met de installateur. Zo wordt berekend of het zonne-energiesysteem naar behoren presteert, ongeacht de hoeveelheid zoninstraling.
 3. De installateur is verplicht een specifiek monitoringsysteem aan te sluiten, zodat wij en alle deelnemers mee kunnen kijken met de prestaties van het systeem via de persoonlijke portal.
 4. Voor ieder zonne-energieproject wordt een opstalrecht of pandrecht gevestigd ter bescherming van de deelnemers. Dus mocht een projecteigenaar zijn verplichting niet na (kunnen) komen, dan zijn de rechten van de deelnemers beschermd.
 5. Alle projecten sluiten verplicht een verzekering af.
 6. Wij hebben Stichting Zonnedelers in het leven geroepen die het aanspreekpunt vormt voor alle Zonnedelers, zodat zij goed vertegenwoordigd worden en de projecteigenaren één aanspreekpunt hebben.
 7. Elk gepresenteerd zonne-energieproject heeft een op zichzelf staande positieve businesscase, dat kun je ook rustig teruglezen in het gepresenteerde Informatie Memorandum.

4. BANKEN FINANCIEREN MEE

De duurzame banken van Nederland dragen bij aan de financiering van enkele van onze projecten. Banken zijn risico-managers en financieren alleen projecten als deze grondig gestructureerd zijn. Het bewijs dat banken meefinancieren in onze projecten geeft een stempel van vertrouwen. Er zijn financieringen verzorgd in samenwerking met onder andere ASN Bank, Rabobank, Triodos Bank, ING, Commerzbank, HSH Bank, BNG Bank en duurzaamheidsfonds Amsterdam.

Daarnaast hebben wij een eigen Zonfonds opgericht, waarbij Rabobank 45 miljoen euro beschikbaar stelt.

5. PARTNERS

Wij werken met een uitgebreid netwerk van partners, naast de duurzame banken, dit zijn onder andere:

Urgenda, Stichting DOEN, iFund, RockStart en Buckaroo. We werken samen met Natuur&Milieu als contentpartner.

ZonnepanelenDelen is een onafhankelijk platform voor wat betreft energieleveranciers. Wij werken met alle partijen samen die duurzame energie projecten willen realiseren. Projecten kunnen er voor kiezen om met een energieleveranciers op te trekken, dat gebeurt nu al met Vattenfall, Greenchoice, ENGIE, Essent, Samen OM en Hezelaer.

6. AFM-VERGUNNING

ZonnepanelenDelen heeft een AFM-vergunning en is opgenomen in de registers van de AFM. Hiermee is de werkwijze van ons financieringsplatform voor zonne-energie goedgekeurd door de AFM en de DNB. De professionaliteit van onze organisatie is bekrachtigd. Wij streven naar een helder beeld voor jou als investeerder, waarbij we naast het rendement ook alle risico’s helder met jou communiceren. Alle informatie over een project staat op de projectpagina in het Informatie Memorandum. Lees ook ons blog 'ZonnepanelenDelen klaar voor verdere groei met AFM-vergunning'.

Waarom dan toch een AFM-banner bij projecten? Wij als ZonnepanelenDelen hebben een vergunning van de AFM, de aanbiedingen op ons platform maken echter vaak gebruik van de vrijstellingsregeling van AFM-toezicht. AFM toezicht is simpelweg te duur voor de omvang van de obligatieleningen. De projecten leveren echter documentatie aan bij de AFM en dienen een AFM informatiedocument met vaste items beschikbaar te stellen op de projectpagina. Naast het uitgebreide Informatie Memorandum.

7. KIFID-KLACHTENPROCEDURE

Toch nog een formele klacht over het handelen van ZonnepanelenDelen na contact te hebben gehad? Dat nemen wij serieus; de klacht zal goed geregistreerd en behandeld worden. Waarbij er binnen vijf werkdagen schriftelijke reactie komt over de vervolgstappen om tot een oplossing te komen. Daarbij is ZonnepanelenDelen aangesloten bij het financiële klachteninstituut KIFID (Met KIFID nummer 400.000466) om de klacht goed af te handelen. Een klacht is te sturen naar support@zonnepanelendelen.nl met in de titel 'klacht'.

VRAGEN ?

Wij hebben een uitgebreid informatie centrum voor alle vragen over investeren in zonne-energie, ZonnepanelenDelen en de losse zonne-energieprojecten.

Heb je echter nog steeds vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag? Mail dan naar support@zonnepanelendelen.nl. Shine on!