Zonne-energie van huurwoningen in Amsterdam bij IederZon Amsterdam

  • 100%
  • € 75.075 van € 75.000
  • 67 deelnemers
  • succesvol!

Deel dit project

IederZon Amsterdam

huurwoningen in Amsterdam

Update 13 december: Gefeliciteerd dat zo snel de 100% is behaald! En tegelijkertijd bedankt namens alle betrokkenen! We zullen de volgende stappen zetten om dit zonnedak te realiseren. Houd de website in de gaten voor de volgende projecten! 

INVESTEER IN VOLGEND ZONNE-ENERGIE PROJECT!

Ymere stelt de daken van haar woningen beschikbaar aan IederZon Amsterdam. De huurder bespaart en maakt gebruik van groene stroom zonder dat hij hiervoor hoeft te investeren. Op deze manier wordt zonnestroom voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de financiële middelen bij elkaar te krijgen voor het uitvoeren van dit project. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de gemeente Amsterdam verstrekken naast de crowdfunders een lening aan IederZon Amsterdam.

HOE WERKT HET?

Overstappen naar Greenchoice? Ga dan direct naar:

greenchoice.nl/zonnedelen

HOE KAN IK MEEDOEN?

Iedereen kan mee investeren in het IederZon Amsterdam. Dat kan door één of meer Zonnedelen te kopen. Met een Zonnedeel profiteer je direct van de door jou op met IederZon Amsterdam opgewekte duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van je Zonnedeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Bij de huidige stroomprijzen is het rendement naar verwachting gemiddeld 3,2%, maar dit kan oplopen tot 4,8% per jaar. De lening heeft een bullet-aflossing, waarbij de totale aflossing op het einde van het looptijd plaats vindt.

Je kunt meedoen door aan de rechterzijde (op mobiel/tablet: onderaan) van deze pagina te klikken op het bedrag dat je wilt investeren. Vervolgens wordt je om een aantal gegevens gevraagd. Aan de hand van deze gegevens wordt een overeenkomst opgesteld. Daarna volgt de betaling die via IDEAL gedaan moet worden, dus vergeet je pinpas en Identifier niet.

Je kunt gerust investeren, want het geld wordt gestort naar een stichting derdengeldenrekening van betalingspartner Buckaroo. Gaat het project niet door? Dan krijg je de inleg weer netjes terug!

 

Let op: De informatiebrochure en het informatie memorandum komen online te staan bovenaan de projectpagina onder het kopje 'documentatie'.

Lees projectdocumentatie

Let op! U belegt buitenGeen AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.