Zonne-energie van 518 zonnepanelen in Twello bij AOC Oost Twello

  • 101%
  • € 162.675 van € 160.000
  • 237 deelnemers
  • succesvol!

Deel dit project

AOC Oost Twello

518 zonnepanelen in Twello

Update 29 augustus: 518 zonnepanelen komen er bij in Twello! Wij gaan hard aan de slag om dit zonne-energieproject te realiseren. 

INVESTEER IN VOLGEND ZONNE-ENERGIE PROJECT!

Op het dak van AOC Oost Twello kunnen 518 zonnepanelen neergelegd worden. Daar kunnen we samen voor zorgen. De zonnepanelen zijn opgesplist in ZonneDelen van 25 euro. Zodat iedereen mee kan doen. Doe ook mee met Zonnedak AOC en profiteer jarenlang van de zonne-energie van dit dak! (Al 90 voorinschrijvers genoteerd!) 

Bij AOC Oost locatie Twello staat duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel. Sinds 2017 is de school, als eerste in de provincie Gelderland, gecertificeerd als ECO school en voert met trots de bijbehorende groene vlag. Eco-schools is een wereldwijde organisatie welke toetst of scholen zich voldoende inzetten aan een duurzame toekomst te werken.  Dat moet niet alleen tot uiting komen in het schoolgebouw, maar ook in het onderwijs en het gedrag van leerlingen, studenten en personeel.  Volgens Eco-schools voldoet de locatie Twello ruimschoots aan de eisen.  Maar Twello wil meer. Het Eco-team van de school (bestaande uit leerlingen) heeft bij de directie onder andere aangegeven dat het jammer is dat het grote dak niet gebruikt wordt voor zonnepanelen. De school gebruikt veel elektriciteit en zou daar best zelf een stuk van kunnen opwekken. In overleg met het Eco-team en ZonnepanelenDelen is de directie op zoek gegaan naar mogelijkheden dit te realiseren.

En nu is het zover. AOC Oost stelt haar dak beschikbaar. Een win-win-win situatie. De investeerder krijgt waar voor zijn of haar geld, AOC krijgt goedkopere stroom en kan het niet uitgegeven geld aan onderwijs besteden en tenslotte wordt de natuur er beter van omdat de zon in plaats van een vervuilende centrale de stroom opwekt. Mooier kan toch niet. Doe je ook mee?

ZONNESTROOMINSTALLATIE

Bij Zonnedak AOC Twello komen 518 zonnepanelen. De totale jaaropbrengst is in het eerste volledige jaar zo'n 138.973 kWh. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 50 huishoudens. 

HOE WERKT HET?

Overstappen naar Greenchoice? Ga dan direct naar:

greenchoice.nl/zonnedelen

HOE KAN IK MEEDOEN?

Iedereen kan mee investeren in Zonnedak AOC. Dat kan door één of meer Zonnedelen te kopen. Met een Zonnedeel profiteer je direct van de door jou op met Zonnedak AOC opgewekte duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van je Zonnedeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. Bij de huidige stroomprijzen is het rendement naar verwachting gemiddeld 3,5%, maar dit kan oplopen tot 6,4% per jaar. 

Dit is op basis van IRR (internal rate of return, de gemiddelde rente over het gemiddeld uitstaande bedrag). De lening heeft namelijk een lineaire aflossing, waardoor je halverwege de looptijd de helft van je geinvesteerde kapitaal terug hebt.

Je kunt meedoen door aan de rechterzijde (op mobiel/tablet: onderaan) van deze pagina te klikken op het bedrag dat je wilt investeren.

Wil je een bedrag boven de 500,- euro investeren dan verschijnt een korte investeerderstoets. (zie uitleg investeerderstoets)

Vervolgens word je om een aantal gegevens gevraagd. Aan de hand van deze gegevens stellen we een overeenkomst op. Daarna volgt de betaling die via IDEAL gedaan moet worden, dus vergeet je pinpas en Identifier niet.

Je kunt gerust investeren, want het geld wordt gestort naar een stichting derdengeldenrekening van betalingspartner Buckaroo. Gaat het project niet door? Dan krijg je de inleg weer netjes terug!

 

Let op: De informatiebrochure en het informatie memorandum komen online te staan bovenaan de projectpagina onder het kopje 'documentatie'.

Lees projectdocumentatie

Let op! U belegt buitenGeen AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.