Zonne-energie van huurwoningen in Amsterdam bij IederZon Amsterdam

  • 100%
  • € 75.075 van € 75.000
  • 67 deelnemers
  • succesvol!

Deel dit project

IederZon Amsterdam

IederZon Amsterdam voortvarend van start

IederZon Amsterdam heeft succesvol alle ZonneDelen geplaatst en zo kan de volgende stap worden gezet om dit zonne-energieproject  te realiseren op de gebouwen van Ymere. 

67 ZonneDelers hebben bijgedragen aan het realiseren van dit duurzame project. Zoals een ZonneDeler de investering motiveert: “Zelf heb ik geen dak maar ik help graag mee aan een duurzamere wereld!. Zo helpen we elkaar. 

Alle volgende stappen met de projectpartners worden nu verder geformaliseerd. Ondanks de snelle crowdfunding houden we rekening met dezelfde tijdslijnen van het project.

Uiterlijk op 18 januari 2018 vindt de formele toewijzing en uitgifte van de ZonneDelen plaats. Vervolgens wordt - als je niet al bent geregistreerd - de uitnodiging voor het MijnStroom portal verstuurd. MijnStroom is het persoonlijke portal van ZonnepanelenDelen waar je jouw ZonneDelen kunt terugzien, jouw gegevens eventueel kunt aanpassen en altijd live inzicht hebt in de zonnestroomproductie van jouw zonne-energieprojecten. ZonnepanelenDelen heeft ook een app voor iPhone en iPad. Hier kun je inloggen met dezelfde MijnStroom inloggegevens. Zo kun je overal en altijd jouw ZonneDelen live bijhouden.

Wij verwachten dat het project IederZon Amsterdam wordt opgeleverd en gekoppeld aan MijnStroom van ZonnepanelenDelen op 18 maart 2018.

Dank jullie wel voor het getoonde vertrouwen. Wij gaan hard aan de slag om dit zonnedak te realiseren en we verwelkomen je graag terug in de volgende zonne-energieprojecten!

Met vriendelijke groet,
Namens alle projectpartners 

IederZon Amsterdam B.V.

Naschrift ZonnepanelenDelen: De bedragen boven de 75.000 euro (en dus boven de 100%) zijn teruggestort. 

Let op! U belegt buitenGeen AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.