Veelgestelde vragen

Over ZonnepanelenDelen

Wat is ZonnepanelenDelen?

Wat is crowdfunding?


Waar kan ik terecht met mijn vragen?


Over Zonne-energie

Hoe werkt een zonnepaneel?


Wat is de verwachte opbrengst van de zonnepanelen?


Wat is de verwachte levensduur van de zonnepanelen?


Wat zijn de garanties van het systeem?


Waarom is er meer zonne-energie nodig?

Over Investeren in een project

Wat is een ZonneDeel?

Krijg ik de zekerheid dat het zonnepark er ook daadwerkelijk komt?

Wie investeren er samen met mij in de panelen? Ken ik deze mensen?


Is zonne-energie in Nederland wel zinvol?


Leveren zonnepanelen het hele jaar stroom?

Waarom zou ik meedoen?

Welke voordelen heeft zonne-energie van een ander dak voor mij?


Wat is de looptijd van een project?

Kan ik tussendoor mijn ZonneDeel verkopen?


Hoe ziet die financieringsconstructie eruit?


Wat levert meedoen op?


Kan ik subsidie krijgen?


Wat is de terugverdientijd?


Wat als de energieprijs daalt?

Wat als ZonnepanelenDelen failliet gaat?

Betaal ik belasting (IB of EB) over de opbrengst van mijn zonnepaneel?Wat is het risico op mijn investering?


Kan ik een ZonneDeel cadeau geven?


Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?
Wat is ZonnepanelenDelen?
ZonnepanelenDelen is een crowdfunding platform voor collectieve zonne-energie projecten. Zonnepanelendelen ondersteunt zonne-energieprojecten van groot tot klein bij de financiering door middel van crowdfunding. Door te helpen bij de financiering kunnen we samen zorgen voor de groei van zonne-energie in Nederland. Wat is crowdfunding?
Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan projecteigenaren in de traditionele situatie naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo kapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en projecten.Waar kan ik terrecht met mijn vragen?
Voor algemene vragen kunt u kijken op deze pagina waarin de veelgestelde vragen beantwoord staan. Heeft u een vraag over een project? neem dan contact op met de projecteigenaar, de contactgegevens vindt u op de projectpagina. Als u vragen heeft over het crowdfundingplatform of de financiele transactie, dan kunt u contact opnemen met ZonnepanelenDelen door een e-mail te sturen naar info@zonnepanelendelen.nl.


Hoe werkt een zonnepaneel?
Een zonnepaneel of photovoltaïsch paneel, kortweg pv-paneel, is een paneel dat zonnestraling omzet in zonne-energie ofwel elektriciteit. De photovoltaïsche cellen worden op een paneel geplaatst. In de photovoltaïsche cellen vindt de omzetting van licht naar elektrische spanning plaats, in twee lagen silicium. Als de voor- en achterzijde van de siliciumlaag (de plus- en minpool) vervolgens met elkaar worden verbonden, dan verplaatsen de negatief geladen deeltjes, hierdoor wordt gelijkstroom geproduceerd. Deze gelijkstroom wordt vervolgens door middel van een omvormer omgezet in wisselstroom zodat het gebruikt kan worden op het Nederlandse electriciteitsnet.

Lees meer over de werking van zonnepanelen op de site van Milieu Centraal.  


Wat is de verwachte opbrengst van de zonnepanelen?
Dat is afhankelijk per project, bekijk hiervoor de projectpagina of lees (indien beschikbaar) het informatiememorandum van een project.


Wat is de verwachte levensduur van de zonnepanelen?
De verwachte levensduur van een zonnepaneel is meer dan 25 jaar. Leveranciers van zonnepanelen geven hiervoor ook een vermogensgarantie af. Dat wil zeggen dat de leverancier garandeert dat een paneel in jaar 25 jaar nog steeds een opbrengst heeft van tenminste 80%. In alle projecten wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen met een lange vermogensgarantie. 


Wat zijn de garanties van het systeem?
Dat is afhankelijk per project, bekijk hiervoor de projectpagina of lees (indien beschikbaar) het informatiememorandum van een project.


Waarom is er meer zonne-energie nodig?
Een duurzame energiebron als zon (maar ook wind, waterkracht en aardwarmte) veroorzaakt geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Het meer opwekken van duurzame energie helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Een ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas.

Lees meer over zonne-energie op de site van Milieu Centraal

Wat is een ZonneDeel?
Een ZonneDeel is een Zon Obligatie op naam. Dat houdt in dat uw een obligatie koopt in een zonne-energie project waarbij het rendement afhankelijk is van de opbrengst van de zonnepanelen en de dan geldende stroomprijs. ZonnepanelenDelen heeft de ZonneDelen zo gevormd dat deze dezelfde structuur hebben voor alle zonne-energie projecten, per zonne-energie project heeft het ZonneDeel wel verschillende eigenschappen (zoals looptijd, rente, garanties).  U investeert eenmalig in ZonneDelen en hierin zijn alle kosten meegenomen zoals beveiliging, garanties, verzekering en administratie.  


Krijg ik de zekerheid dat het zonnepark er ook daadwerkelijk komt?

Nee. Per project kunt u zien wat de looptijd is, indien er binnen die looptijd niet voldoende deelnemers zijn zal het project niet worden gerealiseerd. Tevens kunnen er per project een aantal voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan voordat het project wordt gerealiseerd. Voldoet een project hier niet aan dan zal het project niet gerealiseerd worden.


Wie investeren er samen met mij in de panelen? Ken ik deze mensen?

De ZonneDelen worden middels crowdfunding verkocht aan een grote groep mensen die graag willen investeren in zonne-energie. Bijvoorbeeld omdat ze zelf geen eigen dak hebben of een ongeschikt dak hebben of omdat ze niet de middelen hebben om te investeren in een eigen zonne-energiesysteem. Deze investeerders kunnen uit heel Nederland komen. De samenstelling van de crowd blijft onbekend.


Is zonne-energie in Nederland wel zinvol?

Er is niet direct zonlicht nodig om zonne-energie te maken, dus ook met ons Nederlands klimaat wordt voldoende energie opgewekt om rendabel in zonne-energie te kunnen investeren. Zonnepanelen leveren ook stroom als het bewolkt is.


Leveren zonnepanelen het hele jaar stroom?
Ja, zonnepanelen leveren het hele jaar stroom. Maar door het jaar heen verschilt de opbrengst van zonnepanelen flink. Dit heeft te maken met het verschil in stralingsintensiteit per maand. Zonnestraling in de zomer is sterker dan in de winter en heeft daardoor een hogere stralingsintensiteit. Zonuren in de zomer dragen daarom meer bij aan de opbrengst van zonnepanelen dan de zonuren in de winter. Het is dus goed om te weten dat de opbrengst in de winter een stuk lager zal zijn dan in de zomer. Op de website van MilieuCentraal is grafiek te zien van de verdeling per maand. 


Waarom zou ik meedoen?

Met een investering in een zonnepaneel draagt u bij de groei van duurzame energie in Nederland. Daarnaast ontvangt u een rendement op uw investering. In de meeste gevallen is dit rendement afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie die de panelen hebben opgewekt en van de elektriciteitsprijs. Hoe hoger de productie of hoe hoger de electriciteitsprijs, hoe hoger uw rendement. Kijk voor het specifieke rendement op de projectpagina. Bekijk alle goede redenen op onze pagina 'Waarom meedoen'.


Welke voordelen heeft zonne-energie van een ander dak voor mij?

Een bijdrage aan zonne-energie op andermans dak betekent: 1) meer duurzame-energieproductie in Nederland en 2) een financieel rendement op uw investering 3) Onbezorgd genieten van de zon, wij regelen installatie en onderhoud 4) Geen problemen bij verhuizing.


Wat is de looptijd van een project?

Dat is afhankelijk per project, bekijk hiervoor de projectpagina of lees (indien beschikbaar) het informatiememorandum van een project.


Kan ik tussendoor mijn zonnedeel verkopen?
Ja, u kunt uw ZonneDeel tussentijds verkopen. Om uw ZonneDeel te verkopen dient u zelf een koper te vinden om uw ZonneDelen aan te verkopen. Wij zullen u zoveel mogelijk ondersteunen. Tevens hebben wij op de planning staan om het tussentijds verkopen in de toekomst makkelijker te maken. Wij rekenen 2% administratie kosten met een minimum van 10 euro voor het overzetten van de ZonneDelen.


Hoe ziet die financieringsconstructie eruit?

Dat is afhankelijk per project, bekijk hiervoor de projectpagina of lees (indien beschikbaar) het informatiememorandum van een project.


Wat levert meedoen op?

Ieder jaar leveren de zonnepanelen zonnestroom aan een gebruiker of direct aan een energieleverancier. Het project ontvangt een vergoeding voor deze stroom, welke de basis vormt van het financiële rendement. Het rendement afhankelijk per project, bekijk hiervoor de projectpagina of lees (indien beschikbaar) het informatiememorandum van een project.


Kan ik subsidie krijgen?

U kunt persoonlijk geen subsidie krijgen voor de investering in Zonne-enerige. De projecten waar u in kunt investeren kunnen wel subsidie ontvangen waar u als investeerder indirect van profiteert.


Wat is de terugverdientijd?

Bij obligaties, dus ook bij deze zonnedelen, is het niet gebruikelijk om te spreken van een terugverdientijd, omdat de inleg in principe wordt terugontvangen aan het einde van de looptijd. Je kunt het vergelijken met een deposito spaarrekening. Dit geldt voor ZonneDelen met een bullet-aflossing (waarbij de volledige aflossing op het einde van de looptijd is), bij lineaire aflossing wordt er elke zonnerente periode ook al een deel van het investeringsbedrag afgelost. Voor beide financiele structuren geldt dat je op het einde van de looptijd ook je investeringsbedrag weer terug hebt. 


Wat als de energieprijs daalt?

Het rendement van een zonnedeel is afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs en de hoeveelheid geproduceerde zonne-energie. Wanneer de energieprijs of de hoeveelheid zon verandert, heeft dit een effect op uw rendement. Een dalende energieprijs leidt tot een lager rendement. Een negatief rendement is niet mogelijk.


Wat als ZonnepanelenDelen failliet gaat?
ZonnepanelenDelen levert de crowdfunding - en administratie diensten voor de zonne-energie projecten. Het ingebrachte geld van crowdfunders is altijd onder beheer bij een derde partij. Zo staat het geld tijdens de crowdfunding periode staat op de derden gelden rekening van Buckaroo. Gedurende de looptijd van het zonne-energie project staat een reserve op een Escrow account (geblokkeerde bankrekening) onder beheer van de initiatiefnemer en eigenaar van het zonne-energie project (formeel de Uitgevende Instelling). Een mogelijk faillissement van ZonnepanelenDelen heeft dus geen direct effect op uw investering. 


Betaal ik belasting (IB of EB) over mijn paneel of zonopbrengst?

Als privé persoon betaalt geen inkomstenbelasting of energiebelasting over het rendement. De obligaties tellen wel mee in box 3. Over het rendement van dit vermogen moet belasting worden betaald indien het vermogen van de obligatiehouder boven de belastingvrije voet komt (of het dubbele bij fiscale partners). Obligatiehouders komen niet in aanmerking voor de vrijstelling groen beleggingen aangezien die alleen geldt voor beleggingen in fiscaal erkende groene fondsen.
De totale waarde van uw ZonneDelen zijn terug te vinden op MijnStroom. Onder 'Mijn gegevens' en vervolgens 'ZonneDelen' ziet u de totale waarde van uw investering in zonne-energieprojecten op ZonnepanelenDelen.nl


Wat is het risico op mijn investering?

Omdat er aan een investering in een zonne-energieproject risico's zijn verbonden wordt er bij de inschrijving en voordat de fundingperiode is afgelopen een informatiememorandum opgesteld. Lees dit document zorgvuldig door voordat u besluit om te investeren. Hierin staan de belangrijkste risico's beschreven. Tevens zijn hier in de stappen genoemd om deze risico's zo goed mogelijk af te dekken. Algemene risico's zijn:

A. Rente:Het rendement op uw zonnedeel is variabel. Deze hangt af van de hoeveelheid zonne-energie en de marktprijs.

De hoeveelheid zonne-energie is afhankelijk van de te verwachten hoeveelheid zon instraling en de technische prestaties van het zonne-energie systeem.

  • Het risico bestaat dat de opbrengst van de zonnepanelen lager is dan verwacht.
  • De marktprijs (Endex 12-0-12) kan stijgen of dalen. Het risico is dat uw rendement minder wordt bij een dalende marktprijs. In sommige rendementsberekeningen wordt uitgegeaan van stijgende elektriciteitsprijs omdat dit wordt voorspeld in de World Energy Outlook 2013 van het International Energy Agency. 

B. Terugbetaling van uw inleg: Op een obligatie ontvangt u in beginsel na de looptijd uw inleggeld terug. Het project houdt rekening met deze terugbetaalverplichting door hiervoor een reserve aan te houden op een Escrow account (geblokkeerde bankrekening). Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor de looptijd van het project substantieel wordt verkort en de terugbetaling van uw inleg geheel of gedeeltelijk niet kan worden betaald. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Verandering regelgeving: Wanneer een wetswijziging verplicht om belasting af te dragen over de geproduceerde zonne-energie zou dit een nadelig effect op de toekomstbestendigheid van het project hebben.
  • Calamiteiten: De zonne-energie installatie wordt verzekerd tegen onheil van binnen en onheil van buiten. Het risico bestaat dat de tegenpartij van de garanties haar verplichting niet nakomt of dat niet aan de voorwaarden van claim wordt voldaan. Ook dit kan een nadelig effect op de toekomstbestendigheid van het project hebben. 
  • Faillissement van één van de contract partijen. Als bijvoorbeeld een partij waarbij de garanties zijn ingekocht failliet gaan en er geen nieuwe partij kan worden gevonden die tegen dezelfde voorwaarden het contract wil uitdienen, kan dit een negatieve impact hebben op uw inleg.

We raden aan om de informatie op de projectpagina grondig te lezen.


Kan ik een ZonneDeel cadeau geven?


Ja dat kan! Wat je daar voor nodig hebt is de naam, adresgegevens en het emailadres van de begunstigde. Bij het investeren in ZonneDelen kun je tijdens stap 2 'aanvullende gegevens' dan deze gegevens invoeren en zo de ZonneDelen als cadeau op naam van de begunstigde zetten. Het enige is dat het bankrekeningnummer overgezet dient te worden. Hiervoor kan men zich melden door te emailen naar info@zonnepanelendelen.nl. Leuk als je een bekende kennis laat maken met ZonneDelen!


Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?


ZonneDelen zijn zon-obligaties op naam, die net zoals alle andere waardepapieren op naam, deel uitmaken van de erfenis.

Let op! U belegt buitenGeen AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.